سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالله افشار – استاد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مواد
مهدی یاری – دانشجوی مقطع دکتری خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
مالک سعیدی – کارشناسی ارشد مواد- خوردگی و حفاظت از مواد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو

چکیده:

هدف از فسفاته کاری، بهبود چسبندگی رنگ، افزایش مقاومت به خوردگی، کمک به تغییر شکل سرد و افزایش مقاومت به سایش سطح می باشد. مواد تشکیل دهنده، حمام فسفاته کاری Zn-Ni شامل روی، نیکل، اسید فسفریک، نیتریت ها یا نیترات ها (به عنوان تسریع کننده) و آب مقطر می باشد. مبنای ایجاد پوشش در این تحقیق، غوطه وری قطعات فولادی درون حمام در دما و زمان های مختلف می باشد. در این تحقیق، اثر افزودن غلظت های نیکل ۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۰g/l بر روی ریز ساختار و خواص پوشش بررسی شد. اثر تشکیل فاز فسفونیکولیت به عنوان عامل افزاینده مقاومت به خوردگی این نوع پوشش فسفاته نیز بیان شد. دماهای فسفاته کاری ۵۵، ۶۵، ۷۵ و ۸۰ درجه سانتیگراد و زمان های ۲، ۵، ۱۰، ۱۵، و ۲۰ دقیقه مورد آزمایش قرار گرفته و تغییرات ریز ساختاری پوشش فسفاته روی (zinc) حاوی نیکل بررسی شد. بررسی ریز ساختار پوشش ایجاد شده به کمک میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی SEM صورت گرفت. افزودن نیکل به حمام فسفاته کاری روی باعث ریزدانه شدن پوشش و کاهش تخلخل ها می گردد. محاسبه میزان تخلخل ها به کمک روش الکتروشیمیایی تافل انجام گرفت.