سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یعقوب منصوری – شرکت پالایش نفت تبریز، اداره تحقیق و توسعه
سیدعلیرضا طباطبائی نژاد – دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این کار مقد اری از رسوبات نفتی یکی از مخازن ذخیره نفت خام پالایشگاه تبریز تهیه گردید و پس از آنالیز مقدماتی منحنی سرد شدن(Cooling curve) رسوب مخزن (پس از فیلتراسیون اولیه ) و واکس بدست آمده از آن بر اساس استاندارد ASTM D87تهیه گردید و مورد مطالعه قرار گرفت.
در بخش بعدی مقداری واکس از برش واکسی برج تقطیر در خلاء تهیه و اثر افزایش آن با درصدهای مختلف به پنج نمونه نفتخام مختلف مورد بررسی قرار گرفت . هدف از این کار بررسی اثر ترکیب نفت خام بر روی نقطه ریزش می باشد . چرا که نفت خام های مختلف دارای ترکیب متفاوت بوده و رفتارهای متفاوتی در برابر این افزایش از خود نشان می دهند. برای اندازه گیری نقطه ریزش از استاندارد ۹۷ASTM D استفاده گردید . بر اساس این استاندارد حمام سرد نیاز است کهبرای تهیه حمام، به شکل ابتکاری از یک یخچال معمولی و مخلوطهای سردساز استفاده شده است . با استفاده از این دستگاه نقطه AF124ریزش پنج نمونه نفت خام و نقطه ریزش نمونه های نفت خام پس از افزایش واکس اندازه گیری شده است.