سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ارسطو بهشتی – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
حمیدرضا ابراهیمی کبریا – دانشجوی دکتری مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
اکبر غفوریان – استادیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

گاز طبیعی جایگزین مطلوبی برای سوختهای متداول و بهترین راه حل کوتاه مدت برای نیازهای اقتصادی و زیست محیطی است. برای بهبود فرایند احتراق گاز طبیعی، راههای گوناگونی وجود دارد. از آن جمله می توان به غنی سازی سوخت با اکسیژن و یا هیدروژن اشاره نمود. در این بررسی اثرات افزایش هیدروژن بر گاز طبیعی در راکتور پلاگ مورد مطالعه قرار گرفته است. این راکتور از آن رو انتخاب شده است که می توان با آن رفتار برخی از جریانهای واکنشی و نیز سیستمهای حرارتی مانند محفظه احتراق توربین گاز را شبیه سازی نمود.نسخه سوم مکانیزم GRI-3.0 برای توصیف سینتیکی واکنش مورد استفاده قرار گرفته است. این مکانیزم شامل ۳۲۵ واکنش بنیادی و ۵۳ جزء شیمیایی می باشد که برای توصیف احتراق متان بهینه سازی شده است.