سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی اجاقی ایلخچی – مربی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
حسین یوزباشی زاده – دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

به منظور بهبود کیفیت مورفولوژی رسوبات کاتدی، در تصفیه الکترولیتی مس عوامل هموارساز و ریزدانه کننده به الکترولیت افزوده می شود . در اکثر پالایشگاههای مس از تیواوره، چسب استخوان و یون کلرید استفاده می شود . این افزودنیها بر روی تمایل آندها به رویین شدن تأثیر می گذارند . در این تحقیق که در دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفت، اثر این افزودنیها بر زمان رویین شدن آندهای مسی مجتمع مس سرچشمه بررسی گردید . نتایج حاصل از آزمایشات کرونوپتانسیومتری نشان داد که افزودن یون کلرید به الکترولیت، زمان رویین شدن آندها را افزایش می دهد و با افزایش غلظت یون کلرید این زمان افزایش می یابد . همچنین اضافه کردن تیواوره و چسب باعث افزایش زمان رویین شدن آندها می شود ولی این روند با افزایش بیش از حد غلظت تیواوره و چسب برعکس می شود . این رفتار چسب و تیواوره به جذب آنها یا محصولات تجزیه آنها بر روی آند مربوط می شود .