سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد مهینی – دانشگاه آزاد اسلامی
مریم امین نیا –
فاطمه رنجبر طزنجی –

چکیده:

در این تحقیق تهیه بدنه سفید پخت متراکم بر پایه کائولن- آلومینا در دمای ۱۳۵۰ درجه سانتیگراد که در واقع شبیه به بدنه های چینی سخت خواهد بود مورد نظر است.
سفید پختی بدنه بواسطه وجود مواد اولیه سفید پخت تامین می شود. مرحله بعد دستیابی به بدنه ای دنس است از اینسر و اثر افزودنیهای مختلف بر روی تراکم بدنه بررسی می گردد و در نهایت تاثیر بهترین افزودنی بر نوع فازهای تشکیل شده توسط (XRD) و مورفولوژی آنها به کمک (SEM) بررسی شده است.