سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کامیار پاشایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران
احسان وحیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران
فرشته رشچی – استاد یار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق، تاثیر افزودنی های سولفات سدیم و تری بوتیل فسفات بر سینتیک استخراج حلالی روی در غلظت بالا در سیستم سولفات روی/ دپا/ کروزن بررسی شده است. آزمایش ها در درصد معینی از یون روی (۵۰mol∕m3) صورت گرفته و به منظور تعیین مکانیزم استخراج روی تحت شرایط آزمایش اطلاعات بدست آمده از آنالیز شیمیایی، با مدل شیمیایی تطبیق داده شده است. با استفاده از معادلات موجود، ثابت های سرعت در معادلات سرعت، مکانیزم کنترل کننده فرآیند و تاثیر افزودنی ها بر سینتیک استخراج حلالی روی تعیین شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، سرعت انجام واکنش شیمیایی کنترل کننده فرآیند استخراج می باشد و وجود افزودنی ها باعث تطبیق بیشتر معادلات موجود با نتایج حاصل از آزمایش می شود. مدل ارائه شده، غلظت روی را در حضور افزودنی ها با خطای کمتر از ۵ درصد پیش بینی می کند