سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد گلستانی فرد – دانشگاه علم و صنعت ایران
فتح ا… مظطر زاده – پژوهشگاه مواد و انرژی
حسین ملایی – دانشگاه علم و صنعت ایران
فریبرز زاهدانارکی – مرکز فراورده های نسوز آذر

چکیده:

در این تحقیق تاثیر افزودن اکسید زیرکونیم (زیرکونیا) بر روی خواص مختلف آجر نسوز دولومیتی با اتصال مستقیم مورد مطالعه قرار گرفته و بر نقش زیر کونیا در بهبود مقاومت به شوک حرارتی و هیدراتاسیون که نقاط ضعف نسوزهای دولومیتی است، تاکید شده است. در این راستا دو نوع زیرکونیای ریز و درشت دانه در مقادیر مختلف به دولومای مصرفی در آجرهای دولومیتی کارخانه ذوب آهن اصفهان افزوده و پس از پرس کردن دمای ۱۶۰۰ سانتیگراد پخت گردیدند. ویژگی هایی همچون دانسیته، تخلخل استحکام فشاری سرد (CCS)، استحکام خمشی سرد (MOR)، استحکام خمشی گرم (HMOR)، و مقاومت به شوک حرارتی (بر مبنای استحکام محفوظ RS) تعیین و با نمونه فاقد زیرکونیا مقایسه گردید. آنالیز فازی نمونه ها به روش تفرق اشعه ایکس (XRD) و بررسی ریز ساختاری آنها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که با وارد شدن زیرکونیا در ترکیب آجر دولومیتی فاکتور RS که مبین مقاومت به شوک حرارتی است، افزایش یافته و شوک پذیری آجر بهبود می یابد. ارتباط میان ریز ساختار و نتایج حاصله بررسی و مقدار بهینه برای زیرکونیای مصرفی تعیین گردیده است.