سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کامران سعادتمند –
سعید مقصودی –
حسین شهرکی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی- سرپرست پروژه پژوهشهای پلیمری شرکت پژوهش و ف

چکیده:

ظدر این مقاله تاثیر افزودن ضد حلالها به حلال N) NMP -متیل پیرولیدون ) جهت حذف بنزن از برش هگزان توسط فرآیند استخراج مایع –مایع مورد بررسی قرار گرفته است .برش هگزان تولیدی در مجتمع پتر وشیمی بندر امام(BIPC)تقریباً شامل ۵ درصد وزنی بنزن می باشد که با محتوی بنزن کمتر از PPM 100 به عنوان محیط پلیمریزاسیون در فرآیند تولید پلی اتیلن سنگین(HDPE)مورد استفاده قرار می گیرد .
نشان داده شده است کهNMP می تواند به عنوان حلال انتخابی برای حذف بنزن از برش هگزان استفاده شود .اما راندمان تولید هگزان عاری از بنزن با استفاده از حلال خالصNMP پایین می باشد .تاثیر آب و اتیلن گلیکول به عنوان ضد حلال ابتدا در سل تعادلی ساخته شده مورد بررسی قرار گرفته است . از اطلاعات تجربی حاصل برای بهینه سازی مدل ترمودینام یکیUNIQUAC استفاده شده است . تاثیر پارامترهای مختلفعملیاتی مانند دما، نسبت حلال و تعداد مراحل استخراج بر میزان جداسازی و راندمان تولید بررسی گردیده است و شرایط بهینه عملیاتی مشخص گردیده است.