سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

موسی یونسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
محمدابراهیم بحرالعلوم – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

سطوح پودر هیدروکسی آپاتیت بوسیله اعمال عامل کوپل کننده سطحی سیلنی (silane coupling agent) تصحیح شدند .سپس پودرهیدروکسی آپاتیت با سطوح تصحیح شده با در صد های وزنی مختلف (۴۰،۲۰ و ۶۰ درصد وزنی) با پودر آسیا شده پلی پروپیلن مخلوط گردید. پس از آن نمونه های آزمایش های کشش، ضربه و خمش(bending) بوسیله پرس گرم پودرهای مخلوط شده ساخته شدند. پس از آماده سازی نمونه ها آزمایشات مورد نظر بروی نمونه ها انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان داد که با افزایش درصد وزنی پودر هیدروکسی آپاتیت استحکام کششی و خمشی نمونه ها نسبت به حالتی که از عامل کوپل کننده سطحی استفاده نشده است افزایش قابل توجهی نشان می دهد. مدول یانگ و مدول خمشی کامپوزیت های با ۶۰ درصد وزنی هیدروکسی آپاتیت با اعمال عامل کوپل کننده سطحی به ترتیب ازMPa 2/3 تاMPa 2/ 4 و ازMPa 2/2 تا MPa 6/3 افزایش نشان داده ومقاومت به ضربه آنها نیز افزایش قابل ملاحظه ای از حدود %۲۵ تا %۱۰۰ نسبت به حالت بدون عامل کوپل کننده نشان می دهد. سطح شکست نمونه های تست ضربه به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد آنالیز قرار گرفت.