سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم مهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد و متالورژی دانشگاه تهران
مسعود رواندوست – فولاد روانشیر
علی حسین صالحی – فولاد روانشیر

چکیده:

در این پژوهش به منظور بررسی اثر B بر روی ریز ساختار فولاد منگنزی، ۳ آلیاژ با ترکیب شیمیایی پایه حاوی ۱/۲ درصد کربن و ۱۲ درصد منگنز و در صدهای مختلفی از بور تهیه و در دمای ۱۴۵۰ درجه سانتیگراد ریخته گری شدند. قطعات حاصله تحت عملیات حرارتی انحلالی که شامل آستنیته کردن در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد و سپس کوئنچ در آب، قرار گرفته شدند. ریز ساختار توسط میکروسکوپ های نوری و میکروسکوپ الکترونی SEM مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، افزودن بور مانع از رسوب کاربیدها در طی عملیات حرارتی می شود وآلیاژی با ترکیب اسمی ۱/۲ درصد کربن و ۱۲ درصد منگنز و ۰/۰۰۳ درصد بور دانه ریزتر بوده و از ریز ساختار مطلوبتری برخوردار است.