سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد مهینی – شرکت رنگدانه های سرامیکی گهرفام
معصومه پاغنده – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
فیروزه افیونی هفشجانی – دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در مقاله حاضر،ساخت کامپوزیت زیرکونیا – مولایت از طریق زینتر واکنشی بین مواد اولیه زیرکنZrSiO4 وآلومیناAl2O3 مورد بررسی قرار گرفت ه است . محصول واکنش کامل شامل فازهای زیرکونیا ZrO2 و مولایت۳Al2O3.2SiO2 است . در این تحقیق روند پیشرفت واکنش با وجود افزودنی های مختلف در دماهای مختلف ۱۴۳۰ °C تا ۱۵۷۰ °C تاثیر آنها بر روند زینتر شدن و ریزساختار نهایی بررسی شده است . نتایج بررسی های فازی و ریزساختاری توسط XRD و SEM حضور فازهای زیرکونیا و مولایت را تایید کرد و نشان داد که میزان تشکیل این فازها در دماهای مختلف متفاوت بو ده است . اندازه گیری دانسیته و تخلخل ومقاومت سایشی نتیجه بهینه را در دمای پخت ۱۴۹۰ درجه سانتیگراد تایید کرد . بر طبق مشاهدات می توان نتیجه گرفت استفاده از افزودنی ها سبب کاهش دمای تجزیه زیرکون و افزایش سرعت تشکیل مولایت در دمای پایین تر می شود