سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبداله افشار – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مواد
مالک سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد – دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

هدف از فسفاته کاری، بهبود چسبندگی رنگ، افزایش مقاومت به خوردگی، کمک به تغییر شکل سرد وافزایش مقاومت به سایش سطح می باشد .مواد تشکیل دهنده حما م فسفاته کاریZn-Niشامل روی نیکل، اسید فسفریک، نیتریت ها یا نیترات ها (به عنوان تسریع کننده) و آب مقطر می باشد . مبنای ایجادپوشش در این تحقیق، غوطه وری ق طعات فولادی درون حمام در دما و زمان های مختلف می باشد؛ همچنین اثر افزودن نیکل بر روی ریزساختار و خواص پوشش بررسی شد . اثر افزایش دما و افزایش زمان فسفاته کاری بر روی افزایش ضخامت پوشش و وزن پوشش به وسیله میکروسکوپ نوری، پراب وروشStripکردن انجام شد. اثر جوانه زایی نیکل در غلظت، دما و زمان مختلف مورد ارزیابی قرارگرفت. بررسی ریزساختار پوشش نیز به وسیله میکروسکوپ SEM انجام گرفت.