سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احسان رضابیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران
علی محمد هادیان – دانشیار دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران
حمیدرضا بهاروندی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

از کاربید بور به دلیل خواص منحصر به فردی نظیر دانسیته پایین، سطح مقطع بالا برای جذب نوترون ، پایداری و سازگاری شیمیایی ، نقطه ذوب بالا و انبساط حرارتی پایین در صنایع پیشرفته نظامی، هوافضا، هسته ای و غیره استفاده می گردد کاربید بور پس از الماس و نیترید بور مکعبی سخت ترین ماده شناخته شده ست.با وجود خواص مذکور استفاده از کاربید بور با مشکلاتی همراه است که از مهمترین آنها می توان به قابلیت زینتر پذیری ضعیف آن به دلیل وجود پیوندهای کووالانت قوی مابین کربن و بور اشاره نمود. همین امر باعث گردیده است که حتی با اعمال فشار دردمای بیشتر از ۲۰۰۰ درجه نتوان قطعات با دانسیته بالا از این ترکیب تهیه نمود برا ی حل این مشکل روشهای گوناگونی ارائه شده است کهاز مهمترین آنها استفادها زترکیبات کمک زینتر می باشد. درتحقیق حاضر به بررسی اثر پودر تالک برخواص کاربید بور زینتر شده دردماهای ۲۰۷۵ درجه و ۲۱۵۰ درجه پرداخته شده است.