سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد حق شنو – کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه گیلان
میرعبدالحمید مهرداد – استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گیلان
مهیار عربانی – دانشیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گیلان
اکبر خداپرست حقی – دانشیار گروه نساجی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گیلان

چکیده:

تسلیح خاک، یک روش و قابل اطمینان جهت افزایش مقاومت و ظرفیت باربری خاک می باشد. در این پژوهش رفتار مکانیکی نوعی خاک مسلح که از اضافه نمودن یک نوع ضایعات پلیمری (اکرلیک) به خاک رس بدست می آید مورد مطالعه قرار گرفته است. بکارگیری این الیاف در خاک علاوه بر اینکه موجب بهبود خصوصیات مکانیکی خاک می شود به کاهش آلاینده های زیست محیطی و دفن این ضایعات کمک می کند. در این تحقیق آزمایش های مقاومت فشاری و برش مستقیم با هدف بررسی اثر الیاف بر روی مقاومت فشاری، رفتار تنش- کرنش، مقاومت برشی و ضریب چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک رس مسلح شده انجام شده است. نمونه ها با درصد الیاف و درصد روطبت های مختلف( بیشتر و کمتراز مقدار بهینه) و با وزن مخصوص ثابت ساخته شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده بهبود خواص خاک رس با افزودن اکرلیک ضایعاتی است. همچنین رفتار خاک مسلح به ازای درصد رطوبت های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و مشخص شد که اثر الیاف د شکل پذیر کردن یا نکردن خاک رس به درصد رطوبت مورد استفاده بستگی دارد.