سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی قدس – کارشناس ارشد سازه ، مدرس دانشگاه زابل ، آزاد اسلامی واحد زاهدان و کارمند بنیاد مسک

چکیده:

درسالهای اخیر تحقیقات بسیار بر روی بهسازی تولید بتن با کارآرایی و مقاومت بالا متمرکز شده است که برای رسیدن به این هدف راه های مختلفی ازجمله استفاده ازتکنولوژی الیاف درساخت بتن پیشنهاد شده است که در این مقاله سعی بر آن است تا اثرات الیاف فولادی در دوام بتن سبک و تاثیر آن برخواص مکانیکی بتن با توجه به آزمایش پاندیت مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد یکی از آزمایشات دوام ، ترو خشک شدن می باشد که دراین پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد .نتایج آزمایشگاهی به صورت گراف و نمودار درمقاله آورده شده است .