سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریده قاسم پور – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تهران
حسین بهمنیار – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
سیدجابر صفدری – استادیار دانشگاه سمنان و عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

جهت طراحی استخراج کننده های مایع – مایع به پارامترهای هیدرودینامیکی نیاز است. که یکی از این پارامترها موجودی فاز پراکنده (هلداپ) می باشد. دراین مقاله پارامترهای موثر بر روی موجودی فاز پراکنده درحالت با انتقال جرم از فاز پراکنده به فاز پیوسته در تماس دهنده های عمودی میکسر ستلر بررسی شده است. از جمله این پارامترها می توان به دور همزن، کشش بین فازی، دبی فازهای پراکنده و پیوسته، جهت انتقال جرم و غلظت جزء منتقل شونده اشاره کرد.
پس از انجام آزمایشات متعدد چنین مشاهده شده است که با افزایش دور همزن، دبی فاز پراکنده و با کاهش کشش بین سطحی، موجودی فاز پراکنده افزایش می یابد و روند مشاهده شده برای سیستمهای با انتقال جرم در بررسی پارامترهای نامبرده مشابه سیستمهای بدون انتقال جرم می باشد، و لیکن با افزایش دبی فاز پیوسته، کاهش هلداپ نتیجه شده است. با افزایش جزء منتقل شونده در خوراک آلی، جهت چرخشهای درونی قطرات فاز پراکنده با جهت گرادیان کشش سطحی همسو شده و قطره در وضعیتخود پایدار می شود و پدیده ائتلاف بیشتر صورت می گیرد. بدین ترتیب موجودی فاز پراکنده در سیستمهای با انتقال جرم از فاز پراکنده به پیوسته در مقایسه با سیستمهای بدون انتقال جرم کمتر می باشد.