سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی ریحانی – دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
سیده زهرا مرتضوی – گروه مواد پیشرفته- پژوهشکده مواد-پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
احمد نوزاد – mailto:Ahmadnozadgolicand@yahoo.com
علیرضا مشفق –

چکیده:

در این کار تحقیقاتی، ابتدا کاتالیست دو تایFe-Niبر پایهMgO بااستفاده از روش اشباع شیمیایی مرطوب با نسبت وزنی۶/۲/۲Fe/Ni/MgO:تهیه گردید. رشد نانولوله های کربنی به روش نشست بخار شیمیایی گرمایی با استفاده از کاتالیست Fe-Ni بر پایه MgO انجام گرفت. تکنیک ها