سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کوکب باغبانی پاریزی – دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه تهران
کتایون زند – دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه تهران
مرتضی فتحی پور – دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده از سلول های کوانتمی یکی از روشهای نوین محاسبه در ابعاد نانومتری است. در این فناوری جدید حالت های منطقی به جای آنکه توسط مقادیر ولتاژ تعیین گردند توسط مکان الکترون ها داخل سلول های کوانتمی تعیین می شوند. در این مقاله اثر اندازه و چگونگی قرار گیری سلول ها نسبت به هم بر میزان قطبیت وانرژی ذخیره شده سلول ها بررسی گردیده و نتایج شبیه سازی چگونگی انتشار سیگنال درون سیم های ساخته شده از ۷ سلول کوانتمی با آرایش و ابعاد مختلف ارائه شده است. این نتایج نشان می دهد که گسترش ابعاد سلول ها همراه با کاهش فاصله میان آن ها به نتایج مطلوب تری در مورد کاهش کم ثباتی و افزایش قطبیدگی می انجامد.