سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسماعیل عبدالحسینی – دانشکده ی فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
هادی سلامتی – دانشکده ی فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
پرویز کاملی – دانشکده ی فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

دراین مقاله اثر اندازه ی ذرات پودرهای اولیه بر اتلاف AC ، عمق نفوذ d و چگالی جریان بحرانی بر رسنای بس بلور Bi-2223 مورد بررسی قرار گرفته است. یک سری نمونه با ساعت های مختلف اسیاب از ابررسانای (Bi-Pb) 2Sr Ca2Cu3OY به روش حالت جامد ساخته شده است. کسر حجمی موثر دانه ها را با استفاده از مدلحالت بحرانی بر اساس داده های تجربی تخمین زده ایم و از فرمولهای پذیرفتاری در مدل پخش خطی و حالت بحرانی عمق نفوذ را بدست آوردیم.