سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نگین کمالی سروستانی – دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز – تهران
احمد یزدانی – دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس – تهران

چکیده:

از آنجا که اندر کنش مغناطیسی یونهای مغناطیسی ترکیبات بین فلزی لانتانیدی به دلیل کاملا جایگزیدگی ساختار الکترونی ۴fًآنها در مقابل فاصله بین یونی Rij>R4f که خیلی کوچک بوده و همپوشانی وجود ندارد، از طریق الکترونهای آزاد صورت می پذیرد، لذا انرژی ناشی از اندرکنش تبادلی که خود تابعی از درصد یون مغناطیس می باشد قادر به تغییر انرژی چگالی حالت، و حتی ماهیتالکترون آزاد گردیده به گونه ای که الکترونهای فوق در خوزه ای بین آزاد – جایگزیده بنام حالت باند مجازی VBS می توانند جست و خیز کنند. در نتیجه انرژی چسبندگی فلزی که تابعی از تابع باند و آن که خودتابعی ازچگالی حالت یم باشد، می تواند تغییر و یا تصحیح گردد و باعث پایدارتر شدن و یا تصحیح و یا تغییر ساختار کریستالی گردد. لذا با معرفی طول پیوند و یا فاصله موثر بین یونی Rc=2kfRij بر آن شدیم تا از تقریبهای موجود LDA+U , GGA در برنامهوین که بر پایه نظریه تابعی چگالی DFT طراحی شده، تغییر پارامترهای مورد استفاده در پیوند Rc=2kfRij از قبیل ۱) شعاه کره مافین – تین ۲) اندازه بزرگترین بردار شبکه وارون (G MAX) 3) تعداد نقاط K در ناحیه اول برئلوئن (Kpoint) استفاده کرده و می نیمم انرژی وساختار مغناطیس و آنتی فرومغناطیس را در پایداری فاز ساختار کریستالی (اورترومبیک pnma) را محاسبه و بررسی کنیم.