سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پوران فلاح زاده –
محمد حسن بازیار –

چکیده:

با توجه به اهمیت انفجار برسازه ها مخصوصا سازه های استراتژیک درسالهای اخیر دراین تحقیق سعی شده است تا مطالعات انجام شده موجود دراین زمینه به صورت جامع مورد بررسی قرار بگیرد هرچند که مطالعات انجام شده بسیار محدود و اندک است با این وجود سعی شده تا تمام تحلیلهای عددی و آزمایشگاهی انجام شده که اثر انفجار را برسازه ها سطحی و زیر زمینی بررسی کرده ارائه شوند .