سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی بیدآبادی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده
محمد صدیقی – دانشجوی دکتری، عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی، دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید کشتی آراست – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکا

چکیده:

در این مقاله، رابطه زمان سوزش و قطر ذرات آلومینیوم با تاکید بر اثر افزایش درصد اکـسیدایزر و همچنـین تغییـر گاز بستر بررسی شده است . در این بررسی با استفاده از یک کد کامپیوتری تصاویر گرفته شده توسط دوربین سـرعت بالا فیلتر شده و نورهای اضافی آن از بین می رود . سپس با اسـتفاده از کـد دیگـری مـساحت ذرات در حـال سـوزش اندازه گیری شده و از روی آن قطر ذرات کروی با اعمال ضریب تصحیح قطر محاسبه می شود . سپس با استفاده از کـد دیگری رابطه زمان و قطر هر ذره بدست آمده و با صفر قرار دادن قطر، زمان سوزش محاسبه می شود . در انتها، زمـانسوزش توده ذرات بر حسب قطر تجمع ذرات بدست آمده و تاثیر تغییر درصد اکسیدایزر و گاز بـستر بـر آن بررسـی گردیده است .