سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین خجسته کماچالی – دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
شهره روحانی – گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی پژوهشکده صنایع رنگ، تهران، ایران
احمد روح الهی – دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده:

آسنفتین ۱ و ۲- دیاون ماده اولیه پر مصرف در تهه مواد رنگزا بر پایه نفتالین می باشد که این ماده از روشهای مختلف اکسایش شیمیایی تهیه می شود. آسنفتین ماده اولیه ای است که از منابع طبیعی ذغال سنگ به دست می آید. در این کار اکسایش آسنفتین با روش اکسایش الکتروشیمیایی بررسی شد که نسبت به روشهای شیمیایی دارای شرایط ساده تر و فاقد اکسنده های شیمیایی است. در این کار الکترواکسایش آندی آنتراسن در استونیتریل مورد بررسی قرار گرفته است. محصولات بوجود آمده در فرایند اکسایش الکتروشیمیایی وابسته به مقدار اندک اکسیژن موجود در محیط می باشد. اثر اکسیژن بر اکسایش آسنفتین با روش ولتامتری چرخه ای به عنوان روش انتخابی برای این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. دیده شد با افزایش اکسیژن محلول اکسایش سریعتر انجام شده و به نظر می رسد از یک مکانیسم رادیکالی پیروی می کند.