سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی پرنیان – دانشجوی کارسناسی ارشد مهندسی شیمی و نفت دانشگاه شیراز
سیدشهاب الدین آیت اللهی – دانشیار بخش مهندسی شیمی و نفت دانشگاه شیراز

چکیده:

آلودگی خاک و آبهای زیر زمینی با مواد نفتی سبکتر از آب در مناطق صنعتی و غیر صنعتی مشکل زیست محیطی بزرگی را ایجاد کرده است. در این زمینه استفاده از محلول مواد کاهش دهنده کشش سطحی جهت پاکسازی خاک بجای استفاده از آب توصیه می گردد. این محلولها میتوانند با پایین آوردن کشش سطحی میان آب و نفت و همچنین کاهش نیروهای موئینگی نفت را از درون خاک به بیرون هدایت کنند. در این تحقیق با شبیه سازی آزمایشگاهی یک محیطخاکی آلوده، اثر ایجاد کف و همچنین بالا بردنpH محلول توسط افزودن مواد آلکالاینی بر روی افزایش میزان کارائیاین روش پاکسازی بررسی شده است. نتایج نشان داد که بالابردنpHمحلول تا ۱۲ میتواند تا ۹۰ % و ایجاد کف در محلول تا ۷۰ % خاک آلوده را از مواد نفتی سبک پاکسازی کند، بدون اینکه اثرات جانبی بر روی محیط داشته باشد.