سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن زارعی محمودابادی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
یوسف دژمخوی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کامران رضوی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

چکیده:

در این مقاله اثر اینرسی دورانی، تغییر شکلهای برشی و شرایط مرزی بر محاسبه فرکانسطبیعی نانولولههای کربنی تک دیواره مورد مطالعه قرار گرفته است. فرکانسهای طبیعی نانولوله کربنی تکدیواره با سه شرط مرزی مختلف دو طرف تکیه گاه ساده، یک سر گیردار و دو سر گیردار به کمک دو مدل تیر اویلر-برنولی و تیر تیموشنکو محاسبه گردیده، تأثیر در نظر گرفتن یا چشم پوشی ازاینرسی دورانی و نیروهای برشی بر مقدار فرکانسهای طبیعی محاسبه شده مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور حل تحلیلی معادلات ارتعاشی تیرها با هر نوع شرط مرزی از تکنیکی قوی بنام روش انتقال دیفرانسیلیDTM) استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که در نظر گرفتن اینرسی دورانی و نیروهای برشی در محاسبه فرکانس طبیعی اول نانولوله حائز اهمیت بوده، حال آنکه از اهمیت آن در محاسبه سایر فرکانسهای طبیعی کاسته می شود. همچنین این اثرات در مدل تیر دو طرف تکیه گاه ساده به نوعی یکدیگر را خنثی نموده، در نظر گرفتن یا عدم در نظر گرفتن اینرسی دورانی و نیروهای برشی تأثیر چندانی بر فرکانسهای طبیعی محاسبه شده در این حالتندارند