سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

میرقاسم حسینی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی
محمدرضا ارشدی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی
محمد قربانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علم مواد

چکیده:

شلاته کننده ها ترکیبات مهمی دردرمان آب تغذیه بویلرها و همچنین در فرایندهای تمیزکاری شیمیایی می باشند. در این فرایند ها بیشتر از شلاته کننده هایی که با یونهای فلزی (نظیر Mg2+ , Ca2+و غیره) کمپلکسهای محلول ایجاد میکنند استفاده میشود. در حالیکه به بعضی از شلاته کننده ها که ایجاد رسوبغیر قابل محلول بر روی فلز می نمایند و می توان از آنها به عنوان بازدارنده خوردگی استفاده نمود، توجهی نشده است.
در این تحقیق بازدارنده های ۱ و ۱۰ – فنانترولین (PHEN)و ۳و۵ – بیس (۲ پیریدیل) ۴- آمینو – ۱و۲و۴ تری آزول (NBTA) مورد توجه قرار گرفته است.ابتدا بازدارنده NBTA سنتز و شناسایی شده و سپس اثر بازدارندگی هر دو بازدارنده بر روی فولاد در محیطهای اسیدی (HCl , H2SO4) با استفاده از تکنیکهای الکتروشیمیایی خوردگی نظیر روش الکتروشیمیایی بیناب نگاری امپدانس و پلاریزاسیون پتانسیودینامیک مطالعه گردیده است. نتایج مطالعات الکتروشیمیایی نشان داد که این ترکیبات بازدارنده های مناسبی برای فولاد در محیطهای اسیدی می باشند. این امر ناشی از تشکیل رسوبات غیر قابل حل بر روی سطح فلز می باشد.همچنین نتایج نشانداد که جذب این ترکیبات از نوع جذب ایزوترم لانگمیر است.