سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن بهپور –
غلامرضا وطنخواه –
مرتضی الماسی –

چکیده:

اکثر مسائل حاد خوردگی در عمل ناشی از اسیدهای معدنی یا مشتقات آنها می باشد . استفاده وسیع از این اسیدها در صنایع شیمیایی، نفتی و هسته ای باعث می شود که از نظر هزینه و تخریب ناشی از خوردگی در موقعیت مهمی قرار بگیرند . از این رو ساخت و بررسی بازدارنده هایی با کارآیی بالاتر از نمونه های موجود برای کاهش اثر مخرب اسید و یون های مهاجم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این تحقیق اثر بازدارندگی خوردگی دو ترکیب جدید باز شیف متقارن و دارای اتم گوگرد، ۲ -]} ۱ – متیل – ۳ -]( ۲ – سولفانیل فنیل ) ایمینو [ بوتیلیدن { آمینو )- ۱ – بنزن تیول و ۲ -]} ۱و۲ – دی فنیل – ۲ -]( ۲ – سولفانیل فنیل ) ایمینو [ اتیلیدن { آمینو )- ۱ – بنزن تیول بر روی فولادهای پر کاربرد ۶۱۳ و ۸۱۳ در HCl ۵۱ % با روش کاهش وزن و روش های الکتروشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفته است . بازده بازدارندگی در غلظت ppm ۰۴ برای هر دو ترکیب در دماهای متفاوت بیش از ۰۹ % است . برای کسب اطلاعات الکتروشیمیایی مانند مقاومت قطبی شدن Rp و نمودارهای تافلی، از الکترود میله ای نمونه جهت دستیابی به سیستمی ساده، سریع، با امکان تکرار زیاد آزمایش ها و با نتایجی هماهنگ با نتایج کاهش وزن استفاده شده است . نتایج حاصل، اثر بازدارندگی بسیار خوب این ترکیبات را در محلول HCl ۵۱ % برای این نوع فولادها نشان می دهد