سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شیرین باجم – دانشگاه محقق اردبیلی
احمد توبه – دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

این آزمایش در سال ۱۳۷۹ در دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی با کشت آزمایشگاهی اجرا گردید از طرح کامل تصادفی استفاده شد و بسویله جدول ضرایب همبستگی دو گانه ارتباط بین صفات اندازه گیری شده نیز مشخص گردید.