سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حبیب اشعشی – آزمایشگاه پژوهشی الکتروشیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز
معصومه فروتن – آزمایشگاه پژوهشی الکتروشیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز

چکیده:

تعدادی از ترکیبات معدنی نظیر نیتریت سدیم، مولیبدات سدیم و آمونیوم هپتا مولیبدات (AHM) بطریق پلاریزاسیون الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفته اند. AHM بعنوان یکبازدارنده اکسیدی در خوردگی فولاد عمل می نماید. تشکیل لایه رویین روی سطح فولاد در محیط AHM بوسیله پلاریزاسیون الکتروشیمیایی، ولتامتری چرخه ای و … و به کمک روشهای دستگاهی SEM , FT-IR . XRD و بررسی گردیده است. AHM واکنش اندی خوردگی فولاد را با تشکیل یک لایه محافظ ترسیبی قهوه ای رنگ بر سطح آن متوقف میکند. درنتیجه پتانسیل مدار باز الکترود در حضور بازدارند به سمت مقادیر مثبت جابجا می شود.جابجایی بیشتر پتانسیل به سمت مقادیر نجیبتر با افزایش غظلت بازدارنده هراه است. بازدارنده با یونهای فرو یا فریک واکنش داده و یک شلات با قابلیت انحلال کم رامیدهد و این لایه ترسیبی سطح را می پوشاند. در محیط خنثی هوادهی شده واکنش آندی انحلال فولاد و واکنش کاتدی احیای آب و اکسیژن است.فرایند رویین سازی الکتروشیمیایی با تشکیل یک لایه ترسیبی صورت می گیرد و با تشکیل مستقیم لایه رویین پیش نمی رود. ضمنا فولاد به کار رفته دارای شماره استاندارد ۱/۱۷۴۰ با علامت C60W طبق استاندارد آلمانی می باشد.