سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید مصطفی میرسلیم – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد شفیعی ثابت – کارشناس ارشد مکانیک شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو
علی کیانوش – کارشناس مهندسی مکانیک شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو

چکیده:

در این مقاله اثر یکی از روشهای متداول کاهش آلاینده اکسیدهای ازت (NOX) در موتورها ی احتراق داخلی، یعنی استفاده از بازگردانی دود (Exhaust Gas Recirculation) بر روی میزان آلاینده های خروجی و عملکرد موتور پیکان ۱۶۰۰ سی سی بررسی شده است. در این بررسی گازهای خروجی ابتدا سرد شده و سپس با دمای حدود ۴۵ درجه سانتیگراد مجدداً به درون موتور برگردانده شده است. برگشت دود به میزان حدوداً ۴ الی ۶ درصد حجمی مخلوط ورودی به موتور اثرچشمگیری بر کاهش آلایندۀ اکسیدهای از (NOX) دارد. در بسیاری از حالتهای عملکرد موتور بازگردانی دود در باره ای میانی (Part Load) توأم با کاهش آلایندۀ هیدروکربنهای سوخته نیز است. همچنین در صورتیکه درصد گازهای برگشتی کمتر از حدود ۵ درصد حجمی کل هوای ورودی موتور باشد، بیشترین افت گشتاور حدود ۳ درصد، افزایش آلایندۀ منواکسید کربن حدود ۴ درصد در بارهای زیاد، و افزایش مصرف مخصوص سوخت نیز حدود ۳ درصد است.