سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود باقرزاده کریمی – کارشناس ارشد آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس،دانشجوی دکتری هیدروشیمی آک
فریبا فتحی سقزچی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
فرود آذری دهکردی – استادیار گروه برنامه ریزی دانشکده محیط زیست،دانشگاه تهران

چکیده:

تالاب بین المللی انزلی جزء تالابهای طبیعی ، دا ئمی وآب شیرین و کم عمق کشور م یباشد. تالاب انزلی از طریق ۵ روگا(کانال) با دریای خزر در ارتباط است این ۵ روگا در نهایت از طریق کانال غازیان به دریا تخلیه می شوند . نوسانهای آب درتالاب انزلی و اراضی حاشیه ای آن در ارتباط مستقیم با نوسانهای آب دریای خزر و سیلابهای فصلی بالا دست است، درمطالعه حاضر نوسان سطح آب تالاب انزلی صرفأ از نظر ارتباط با آب دریای خزر و از نظر وسعت منطقه تحت تاثیر آن بررسی شده است. به این منظور تصویر ماهواره ای IRS-PAN مربوط به مرداد ماه سال ۱۳۸۵ تهیه شد. عملیات تصحیح دقیق با استفاده از نقاط کنترل زمینی و تهیه مدل رقومی ارتفاع منطقه در محیط نرم افزارPCI Geomatica صورت گرفت . با استفاده از نرم افزار Arc map و با استفاده ازقابلیتهای توسعه و برنامه نویسی در این نرم افزارDEM تولید شده منطقه و خط محدوده تالاب انزلی در سال ۱۳۸۵ خط محدوده تالاب انزلی در صورت بالا آمدن آب در سناریوهای مختلف استخراج شد.