سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا حمیدی زاده – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
داریوش رئیسی – اهواز – شرکت ملی حفاری ایران – معاون مدیر امور اداری

چکیده:

رشد فزاینده ، توان رقابتی در شرکت های مشابه ، عدم پاسخگوئی سریع به تغییرات محیطی ، ضعف کارکنان در زمینه برخورد مناسب با تغییرات محیطی ، بی علاقگی افراد به کار ، عدم احساس وفاداری به سازمان ، دیر آمد کارکنان ، کم کاری، عدم همکاری ، فقدان هماهنگی مناسب ، ضعف در انجام امور ، اتلاف سرمایه ، عدم رعایت اصول ایمنی، تبعیض، عدم حساسیت به ویژگیهای فرهنگی و اخلاقی ، نارضایتی از تسهیلات رفاهی و خدماتی ، کمبود کارکنان آموزش دیده و ماهر و دارای انگیزه ، وجود بعضی کارکنان بی نظم و سا یر مسائل و مشکلاتی که معمولا " دامنگیر سازمان هاست که باعث شده است تا پژوهشی در زمینه بررسی تأثیر یادگیری سازمانی در ارتقای کیفیت آموزشی بعنوان یکی از محورهای توسعه مدیریتی انجام شود
ناگفته پیداست که یادگیری به مفهوم جذب اطلاعات و پردازش آن است و فرآیندهای یادگیری سازمانی، دانش سازمان است که مجموعه ای از فرآیندهای سازمانی ، محصولات و خدمات ، مشتریان و محیط های رقابتی است
در این مقاله به یادگیری سازمانی بعنوان واژه ای که بطور عمیق به رهبری اثر بخشی در سرتاسر سازمان بستگی دارد می پردازد و نه تنها بعنوان یک مسئولیت فردی ، بلکه بعنوان یک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی مد نظر قرار داده میشود . محورهای اساسی در این مقاله ، بررسی فرآیند انواع یادگیری سازمانی در توسعه مدیریتی و ارتقای کیفیت آموزشی و نهایتا " کمک به استقرار و پایداری مدیریت کیفیت TQM است . شرکت ملی حفاری ایران بعنوان یک سازمان بین المللی که در عرصه نفت ، گاز ، فعالیت حفاری را در فلات ایران و سایر مناطق جهان انجام میدهد ، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بدست کارکنان فنی و با تجربه شرکت ملی نفت ایران در دیماه ۱۳۵۸ تأسیس شد و بر پایه مهارت های فنی آنها تا به امروز حجم گسترده ای از خدمات فنی و عملیاتی ارانه نموده است . آنچه که در حال حاضر بعنوان یک چالش برای این شرکت مطرح است اینست که چگونه می توان دانش مبتنی بر تجربه و مهارتهای کارکنان با تجربه را به نیروهای جوان منتقل کرد و همچنین با چه ترفندهایی می توان شرکت را بسوی سازمان های دانش گرای عملیاتی سوق داد . دیدگاهها و نظرات دانشمندان مختلف مدیریتی می تواند سازو کارهای سازمان های یادگیرنده و زمینه های یادگیری عملی و عملیاتی کارکنان را ی از اصول مهم TQM است زمینه را برای نشر ونمای مدیریت کیفیت جامع آماده کرد و ارتقاء کیفیت آموزشی را در راستای توسعه مدیریتی قرار داد