سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حجت امرالهی بیوکی – دانشکده فیزیک ، گروه اتمی مولکولی ، دانشگاه یزد
محمود برهانی زرندی – دانشکده فیزیک ، گروه اتمی مولکولی ، دانشگاه یزد
غضنفر میر جلیلی – دانشکده فیزیک ، گروه اتمی مولکولی ، دانشگاه یزد
محمد رضا ناطقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ، دانشکده شیمی ، یزد

چکیده:

لایه نازک ترکیب آلی به روش لیه نشانی چرخشی با سرعتهای چرخش گوناگون وغلظتهای گوناگون تهیه شد طیف نوری لایه ها درناحیه نورمرئی مورد مطالعه قرارگرفت ضخامت لایه ها طبق قله طیف چذبی نزدیک به nm 413 تخمین زده شد قله های جذب متناسب با سرعت چرخش و غلظت محلول مورد بررسی قرارگرفت رابطه بین ضخامت فیلم وسرعت زاویه دوران ازرابطه فرمول درمتن اصلی مقاله پیروی می کند که با نظریه مکانیسم لایه نشانی چرخشی سازگاراست با افزایش غلظت محلول لایه ضخیم تری داشتیم که این احتمالا به دلیل افزایش ویسکوزیته سیال می باشد .