سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

معصومه پوراسماعیل – جهاد دانشگاهی واحد تهران
مظفر شریفی – گروه پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی

چکیده:

زیره سیاه یکی از اعضای خانواده چتریان می باشد ودر برخی نواحی ایران به صورت خودرو وجود دارد. دانه زیره سیاه به علت خفتگی به سختی جوانه می زند و به همین دلی رویش آن به برخی رویشگاه های طبیعی خاص محدود شده و زراعت نمی شود. برخی عوامل شیمیایی و فیزیکی می توانند موجب رفع خفتگی دانه گیاهان و القای جوانه زنی در آنها شوند.