سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهسا سینا – پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک
احسان مرزبان راد – پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک
حسین ثقفیان – دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در این پروژه تغییرات مورفولوژی و ریز ساختار پودر Al – SiC به نسبت وزنی ۵ به ۹۵ مورد مطالعه قرار گرفت . عملیاتدر آسیاب گلوله ای ماهواره ای در زمان های مختلف انجام گرفت . همچنین در این فرایند ،به منظور مطالعه بر اثر فاز تقویت کننده بر مراحل آلیاژسازی مکانیکی، پودر آلومینیوم با ۱۰ درصد وزنی SiC ، نیز آسیاب شدند . نتایج نشان دهنده آن است که افزایش درصد ذرات سخت فاز تقویت کننده باعث می شود که سرعت کارسخت و شکست زمینه آلومینیوم و در نتیجه مراحل آلیاژسازی مکانیکی افزایش یابد . همچنین اندازه دانه پودر Al/10%SiC در مقا یسه با پودر Al/5%SiC کاهش م ی یابد . توزی ع اندازه ذرات پودر در دو کامپوزیت یکسان است .