سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مهدی جان پرور – شرکت مهندسی مشاور طوس آب، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مسئول مکاتبات
محمدرضا علوی مقدم – شرکت مهندسی مشاور طوس آب، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده:
دشت هومند آبسرد با وسعت ۱۲۸ کیلومتر مربع در شرق تهران واقع شده است. روند افزایش حفر چاه در این دشت از سال ۱۳۷۴ شروع شده و تا سال ۱۳۸۵، تعداد ۶۰۰ حلقه چاه در دشت حفر شده است. حدود ۹۷ درصد از برداشت از آبخوان معادل ۵۹ میلیون متر مکعب در سال به مصارف کشاورزی اختصاص دارد. گرچه تغذیه مناسب آبخوان در دوره مرطوب سال آبی و ضرایب هیدرودینامیک بالای آبخوان، باعث افزایش سریع سطح آب زیرزمینی می شود ولی بعلت افزایش بهره برداری در سالهای اخیر، سطح آب زیرزمینی افت نموده است بطوریکه تعدادی از چاههای مشاهده ای آبخوان در اثر افت، خشک شده است. تحقیق حاضر با استفاده از کد MODFLOW 2000 به بررسی اثر چاههای بهره برداری بر روی روند افت سطح آب زیرزمینی دشت هومند آبسرد پرداخته است. در این راستا ابتدا مدل آب زیرزمینی آبخوان تهیه شده و سپس تاثیر چاهها در افت سطح آب در قالب دو سناریوی حفظ برداشت در سطح فعلی و کاهش برداشت از آبخوان تا سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در صورتیکه برداشت از آبخوان در سطح فعلی حفظ شود سطح آب زیرزمینی دشت در سال ۱۴۰۲ بطور متوسط ۵/۴۴ متر افت خواهد نمود و چنانچه برداشت از آبخوان به نصف کاهش داده شود، مقدار افت متوسط آبخوان در سال ۱۴۰۲، حدود ۳۷ متر خواهد بود، بنابراین کاهش برداشت از آبخوان، جهت جلوگیری از افت سطح آب ضروری است.