سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید واعظ زاده – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اباذر حاج نوروزی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسن جم نژاد – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیر حسین فیروزخانی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله به بررسی اثر افزایش انرژی درونی بذر به کمک تحریک پروتئین فریتین به خاطر بر هم کنش میدان مغناطیسی بی نهایت ضعیف و میدان مغناطیسی ثابت پرداخته شده وبا مقایسه داده های تجربی مفید بودن این اثر نمایش داده می شود.