سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدعلی خلج – عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات گل وگیاهان زینتی محلات

چکیده:

لیلیوم از جمله گیاهان زینتی معروف جهان است که با داشتن سطح زیر کشت حدود ۴۱ هکتار در کشور در رده ششم بین گلهای تولیدی دارد. تولید این گل در بسترهای متفاوتی انجام می گیرد (خاکی و غیر خاکی). برای مطالعه و بررسی بین بسترهای رایج و مرسوم مورد استفاده برای تولید این گل و مقایسه آنها ، بسترهای خاک، پرلیت،پوکه معدنی و پیت به تنهایییا مخلوط در آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با ۶ تیمار و ۳ تکرار به صورت گلدانی انجام گردید.نتایج حاصله نشان می دهد که بستر این گل باید دارای نفوذپذیری خوب و زهکشی مناسب باشد ولی خاک خیلی سبک برای آن مناسب نیست. داده ها نشان می دهد که بستر پیت و پرلیت (۱:۱) بهترین تیمار برای تولید این گل می باشد. در تیمار پیت و پرلیت (۱:۱) گلها دارای ساقه های قطورتر و ارتفاع بیشتری بودند. همچنین طول و قطر غنچه ها نیز در این تیمار نسبت به تیمارهای دیگر بزرگتر بود.داده ها نشان می دهد که فاکتورهای اندازه گیری شده در تیمارهای مورد استفاده غیر خاکی نسبت به بستر خاکی شاخصهای بالاتری از خود نشان دادند و بستر مناسبتری برای این گل می باشد.