سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی کتابچی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایرج ستاری فر – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا رنجبرکی – کارشناس ارشد مهندسی متالوژی دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله نتایج تحقیقات انجام پذیرفته درخصوص اتصال لوله تولید شده بروی فلوفرمینگ معکوس با ضخامت ۵ میلی متر و قطر خارجی ۳۶۰ میلی متر به عدسی با ضخامت ۲/۵ میلی متر و قطر خارجی ۳۵۵ میلیمتر هردو ازجنس آلیاژ آلومینیوم AL-4/5Mg5083-H321 جهت ساخت باک سوخت که نوعی مخزن تحت فشار ۳bar آورده شده است ابتدا مروری برروی اصول فرایند جوشکاری مقاومتی درزی خصوصا پیرامون آلیاژهای آلومینیوم خواهیم داشت پس از آن نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده برروی نمونه های ورق از جنس و ضخامت مشابه آورده خواهد شد سپس نتایج تستهای نشتی مقطع جوش لوله به مقطع مدور با اعمال دستورالعملهای بهینه حاصله از جوش ورقها آورده شده است درپایان نتایج حاصل مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است.