سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شراره دانش خواه – کارشناس کنترل کیفی شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان فارس
معصومه راهپیما – کارشناس کنترل کیفی شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان بوانات
بهادر هاتف – رئیس اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاه های شرکت آب و فاضلاب روستایی است

چکیده:

آئروموناس از جمله باکتریهای بی هوازی اختیاری، گرم منفی، بدون اسپور و میله ای شکل و فرصت طلب است که می تواند باعث ایجاد عفونتهای سیستمتیک و زخم و اسهال در انسان می شود. این باکتری در تمام محیطهای آبی دیده می شود لذا شناخت آن و بررسی ارتباط بین اسهال های همراه آئروموناس و همچنین تعیین محیطهایی که احتمال حضور آئروموناس بیشتر می باشد و شناخت عوامل موثر بر رشد این باکتری می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. جمعیت نسبتا بالای میکروبی در شبکه های توزیع آب آشامیدنی نه تنها از لحاظ تاثیرگذاری در سلامت مصرف کننده مورد توجه است بلکه تشخیص باکتری شاخص کلیفرم را نیز با خطا مواجه می کند. در این تحقیق ارتباط رشد باکتری های هتروتروف و آئروموناس با پارامترهای PH ، دما، کدورت و کلر ازاد باقیمانده سنجیده شد.