سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هادی نقی زاده – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
محمدرضا توکلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد و دانشیار گروه باغبانی د
دانیال سروری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
رضا اباذریان – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ا

چکیده:

گوجه فرنگی از سبزی های ویژه ای است که توسط بسیاری از مردم مصرف می شود و سرشار از مواد غذایی می باشد. مقدار ونوع موادی که برای گوجه فرنگی فراهم می شوند ، نه تنها عملکرد بلکه محتوای مواد غذایی گوجه فرنگی را هم افزایشمی دهند. به منظور محاسبه اثر بور و روی بر عملکرد گوجه فرنگی آزمایش فاکتوریلی در سال زراعی ۱۳۸۶در سه تکرار بر پایه بلوکهای کامل تصادفی درمنطقه کهنه کن بجنورد انجام شد. تیمارها ، بور در سه سطح ( ۰ و۹/۰ و ۸/۱ گرم بر لیتر برای هرکرت ) از منبع کودی اسید بوریک و روی در سه سطح ( ۰ و ۴/۵ و ۸/۱۰ گرم بر لیتر برای هرکرت ) از منبع کودی سولفات روی بودند. بالاترین بریکس از تیمار کودی بور۹/۰ گرم × روی ۸/۱۰ گرم، حدود ۸ به دست آمد. بالاترین عملکرد مربوط به تیمار کودی بور ۹/۰ گرم × روی ۴/۵ گرم، حدود ۱۴۱۸ گرم در واحد بوته بود