سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غفار صفی – کارشناس ارشد متالورژی گرایش خوردگی، دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر ک
عبدالحمید جعفری – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد کرمی نژاد – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور حفاظت کاتدی سکوها و خطوط انتقال گاز و نفت دریایی از آندهای فدا شونده آلومینیوم وروی استفاده می شود. بواسطه هزینه کمتر، بازده بیشتر و کاهش وزن نهایی سازه، بیشتر آندهای آلومینیومی به کار میرود. با توجه به اینکه تحقیقات چندانی روی عملکرد Bi بر رفتار الکتروشیمیای این آندها صورتنگرفته ، در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است . در این راستا برای بررسی الکتروشیمیایی از تستهای پتانسیو دینامیک،پتانسیواستاتیک ، گالوانواستاتیک، و بررسی راندمان درمحیط آب دریای مصنوعی استفاده شد. سپس نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی SEM و آنالیز EDAX مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با استفاده از سیستم Image Analysis نحوه توزیع حفره ها، اندازه حفره ها و درصدی از سطح که توسط حفره ها پوشیده شده اند تعیین شد. بر اساس این بررسیها مشخص شد که افزودن بیسموت در محدوده غلظت ۰/۳% تا ۰/۵% به همراه روی در غلظت ۵% باعث فعال شدن آلومینیوم و شکسته شدن پوسته پسیو محافظ سطحی می شود.