سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ویدا زراوشانی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
علی خوانین – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
رمضان میرزایی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهد
جلال حسنی – کارشناس زیست شناسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

هدف: امواج مایکروویو در بخشهای مختلف صنعتی، پزشکی ، علمی و لوازم خانگی، کاربردهای بسیاری دارد. کاربرد این امواج با فرکانس ۹۱۵ مگاهرتز در تلفن سیار باعث ایجاد اثرات حرارتی و غیر حرارتی می شود. با توجه به استفاده فراوان و طولانی مدت افراد مختلف جاتمعه از این وسیله ، و نیز با توجه به اهمیت ویژه آنتی اکسیدان ها در سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از ابتلا به برخی بیماریها، در این پژوهش برای اولین بار در کشور به بررسی اثرات بیولوژیکی امواج ماکروویو تلفن همراه با فرکانس ۹۱۵ مگاهرتز بر تغییرات آنتی اکسیدانی پرداخته شد.
مواد و روش کار
این پژوهش به شیوه تجربی و با آزمایش بر رووی ۱۴ سر خرگوش نر سفید سه ماهه با نژاد خالص نیوزلندی و وزن ۱۴۰۰-۱۷۰۰gr انجام شد. خرگوشها به صورت تصادفی در دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند. گروه مورد به مدت سه هفته، روزی ۸ ساعت، در معرض امواج مایکروویو با فرکانس ۹۱۵ مگاهرتز و میانگین چگالی توان ۰/۳۷۸۹mW/cm2، که توسط دستگاه شبیه ساز ، تولید شده بود در یک محفظه کاملاً ایزوله در مواجهه تمام بدن قرار گرفتند. پس از مواجهه ، به صورت مستقیم از قلب گروه های شاهد و مورد خونگیری شد و میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما با استفاده از روش FRAP اندازه گیری شد، میزان جذب TPTZ-Fe+2 با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج ۵۹۳nm قرائت شد. در نهایت داده ها با نرم افزار spss توسط آزمون t-test تجزیه و تحلیل گردیدند.
نتایج: نتایج حاصل از مقایسه میان میانگین غلظت آنتی اکسیدانهای در پلاسمای گروه شاهد(؟؟؟) و گروه مورد (؟؟؟) تغییرات معنی داری را نشان داد (P<0.003) ، میانگین غلظت آنتی اکسیدانها در پلاسمای گروه مورد نسبت به گروه شاهد در حدود ۳۰ درصد کاهش یافت.
نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد، امواج مایکرووویو ناشی از تلفن های سیار باعث ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما می شود و به عنوان یک عامل زیان آور فیزیکی مطرح می باشد.
به منظور پیشگیری از استرس اکسیداتیو و یا کاهش چشمگیر آن توصیه می شود فرکانس کاربردی در تلفن های سیار و چگالی توان خروجی (توسط شرکت مخابران) کاهش یافته و مواد حاوی آنتی اکسیدان در رژیم غذایی کاربران، گنجانده شود.