سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا فتح الهی – دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم، گروه فیزیک
محمدجواد شریفی – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده برق و کامپیوتر، گروه الکترونیک
حسن مهدویان – دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم، گروه فیزیک

چکیده:

در سالهای اخیر ادوات تابنده آلی بخاطر مزایای بسیارشان مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند. برای درک بهتر و افزایش راندمان کارکرد آنها مدلسازی ها و شبیه سازیهای متنوعی در این زمینه انجام شده است. در اکثر این مدلهای یک بعدی از اثرات بی نظمی ساختاری در مواد آلی مورد استفاده شده صرف نظر می شود. در این مقاله اهمیت اثر این نظمی های ساختاری در یک مدل شبه سه بعدی تحقیق می شود.