سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسدا… حیاتی – دانشگاه تربیت مدرس
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس
علی یزدیان – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از فن آوری TCP/IP محدودیت های موجود در شبکه های ارتباطی را از میان برداشته و به شبکه ها این توانایی را داده است تا با پیکربندی وگسترش ارتباطات مبتنی بر این پروتکل، انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان دهند . یکی از مزایای مهم پروتکل TCP/IPاستفاده آن درسیستم های SCADAمی باشد شبکه های ارتباطی در سیستم SCADA به دلایل مختلفی
همچون محدودیت های عدم گستردگی، سرعت انتقال، انتقال مجدد در گره های ارتباطی و همچنین زمانهای مربوط به پردازش اطلاعات، باعث تأخیر در ارسال داده های اندازه گیری از RTU ها به مرکز کنترل می شوند . در این مقاله با ارائه یک مدل تخمینی، اثر تأخیر در اندازه گیریهای ارسالی در سیستم قدرت مبتنی بر پروتکل TCP/IP شبیه سازی شده است . جهت اثبات درستی شبیه سازی، با پیاده سازی مدلی از سیستم قدرت بر روی شبکه محلی و خط تلفن به صورت عملی این نتایج آورده شده اند که در این مقاله مدل مذکور اثر تأخیر را به خوبی شبیه سازی نموده است .