سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود برهانی زرندی – گروه فیزیک ، دانشگاه یزد
حجت امراللهی بیوکی – گروه فیزیک ، دانشگاه یزد
زهراالسادات میرباقری فیروزآباد – گروه فیزیک ، دانشگاه یزد

چکیده:

آلیاژی از ترکیب درصد وزنی ۹۰/۱۰ ، ۸۰/۲۰، ۷۰/۳۰ ، اتیلن وینیل استات/ پلی اتیلن سبک، بصورت صفحات نازک به ضخامت ۲mm تهیه شد. نمونه ها تحت تابش الکترون پرانرژی ۱۰MeV در محدوده دز ۲۵۰-۰ kGy قرار داده شدند. سپس رسانایی حرارتی نمونه ها اندازه گیری گردید. نتایج دلالت برافزایش رسانایی گرمایی پلی اتیلن بعد از مخلوط شدن اتیلن استات دارد. همچنین تأثیر تابش الکترون به این ترتیب بود که ابتدا تا دز حدود ۱۷۰kGy ضریب رسانش تمام نمونه ها کاهش و سپس با افزایش دز افزایش می یابد.