سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید صادق حسینی ایمنی – موسسه تحقیقات بنرج کشور
مرتضی نصیری – موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

برای کسب عملکرد مطلوب در گیاهی برنج علاوه ر فاکتروهیا ژنتیکی به تکنیک های زراعی نیز باید توجه نمود در طول دوره رویش فرم بوته و نیاز غذایی ارقام مختلف با هم تفاوت داشته و لازم می باشد لاین های امید بخش از نظر فاکتورهای بهزراعی مورد بررسی قرار می گیرد. در این خصوص سه فاکتور زراعی در آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید.