سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سامیه رئیسی – مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان

چکیده:

سویا یکی از مهمترنی گیاهان تامین کننده روغن می باشد و تاریخ کاشت به عنوان یکی از مسائل مهم به زراعی تاثیر زیادی بر طول مراحل مختلف رشد و نموی آن خواهد گذاشت که پیامد آن عملکرد دانه نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. به همین منظور در سال ۱۳۷۸ اثر تاریخ کاشت بر مراحل مختلف رشد و نمو دو رقم سویا با گروه های رسیدگی و تیپ های رشدی متفاوت در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله گرگان مورد ارزیابقی قرار گرفت و همبستگی طول دوره های مختلف رشد و نمو با عملکرد تعیین گردید.