سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالقاسم الحانی – مرکز تحقیقات کشاورزی فارس

چکیده:

این بررسی به منظور تعیین اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوده بر عملکرد و اجرای عملکرد گلرنگ پائیزه رقم LRV51.51 در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب انجام شد در این بررسی ه تاریخ کاشت (۱۵ آبان ماه، اول آذر ماه و ۱۵ آذر ماه) به عنوانل عامل اصلی و سه تراکم بوته با فواصل (۵*۶۰ و ۱۰*۶۰ و ۱۵*۶۰ سانتی متر) به عنوان عامل فرعی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار د خاک لومی اجرا گردید.