سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید محمدرضا حاج سید هادی – وزارت جهاد کشاورزی
ناصر خبدابنده – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمدتقی درزی – کارشناس ارشد
نرگس یاسا – دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

بابونه یکی از گیاهان دارویی مهم است که بصورت خودرو در نقاط مختلف کشور رشد می کمند با توجه به مصارف متعدد این گیاهی در صنایع داروسازی، غذایی، آرایشی و بهداشتی و همچنین بلحاظ اهمیت آن در سلامت خانواده بررسیع وامل موثر در رشد و نم و عملکرد بابونه ضروری است. لذا در این تحقیق اثرات تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر روی صفات مورفولوژیک و عملکرد گل بابونه مورد مطالعه قرار گرفته است.